ไวรัส ม้าศึก หนอน นับเป็นภัยคุกคามที่เล่นงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต และดังนั้นการป้องกันจึงไม่ใช่เรื่องแปลก

ในยุคปัจจุบัน ความปลอดภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าใกล้ผู้