หมายเหตุ : เอ็นทรีนี้อาจจะ ไร้สาระ และ ไม่ประเทืองสมอง คนเล่นเกมออนไลน์รวมทั้งผู้หลงไหลและบูชาในโปรแกรมรักษาความปลอดภัยชาติเกา, ผีเฝ้าบอร์ดจมเลียแข้งเลีย